top of page
Werken vanaf een laptop
code-v kleurmasker voor foto overlay

Vacature
zelfstandig Managing Director

Werken vanaf een laptop
code-v kleurmasker voor foto overlay

Vacature 
zelfstandig Managing Director

publicatiedatum 25 maart 2024

Over Code-V

Op 12 december 2023 hebben 65 vooraanstaande Nederlandse organisaties hun samenwerking aangekondigd rondom Code-V: een alliantie van zowel overheid, financiële instellingen als belangenorganisaties. Alle betrokken organisaties willen zich inzetten voor gelijke ondernemerskansen voor vrouwen in Nederland. Gelijke ondernemerskansen voor vrouwen leiden tot aanzienlijke voordelen zoals banengroei, innovatie, duurzaamheid, grotere financiële weerbaarheid van vrouwen en een groei van de Nederlandse economie.

 

Code-V is een initiatief van een werkgroep van publieke en private partijen. Code-V bestaat uit drie hoofdonderdelen ten aanzien van het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap in Nederland: inzichten verkrijgen, interventies doen/best practices delen en investeringen in vrouwelijke ondernemers gelijkwaardiger maken.

 

Wij zijn op zoek naar een bevlogen, actieve, zelfstandige managing director/directeur (titulair) voor de operationele implementatie van Code-V voor de komende 2 a 3 jaar in een zzp constructie.

Wij zijn opzoek naar een zelfstandig Managing Director voor Stichting Code-V, voor het versnellen van vrouwelijk ondernemerschap.
Code-V
Vacature

De managing director van Code-V houdt zich bezig met de uitvoering en operationele implementatie van Code-V. De managing director heeft daarbij taken zoals:

 • Identificatie van Code-V gerelateerde nieuwe ondertekenaars, best practices en resultaten

 • Coördinatie van de organisatie, aangesloten partijen, communicatie, events en overleggen zoals

  • inrichten nieuwe organisatie Stichting Code-V;

  • beheren en de verantwoording van het budget voor de uitvoering van Code-V;

  • begeleiden van de toetreding van nieuwe ondertekenaars van Code-V;

  • inzetten strategische communicatie en positionering rondom Code-V (in afstemming met de Raad-V);

  • uitvoeren communicatie op socials en richting aangeslotenen, beheren en voeden van de social media kanalen van Code-V;

  • delen van best practices, interventies en tussentijdse resultaten;

  • initiëren van events en het organiseren van een Code-V-community;

  • voorbereiden en uitvoeren besluiten Raad-V vergaderingen;

  • voorbereiden en uitvoeren besluiten werkgroep vergaderingen;

  • koppelen Panel-V (klankbordgroep ondernemers) en Raad-V;

  • afstemmen tussen (sub)werkgroepen binnen Code-V;

 • Reflectie

  • coördineren verzameling en ontsluiting van de in het kader van Code-V verzamelde data in samenwerking met Deloitte en het Erasmus Center for Entrepreneurship;

  • maken van de jaarlijkse rapportage over de (uitvoering van) Code-V en de behaalde resultaten;

  • volgen van academisch onderzoek uitgevoerd in opdracht van Code-V;

  • monitoren van de doelstellingen en voortgang van de uitvoering van Code-V;

 • Transformatie

  • informeren en doorverwijzen van vrouwelijke ondernemers en andere belangstellenden;

  • stimuleren en mede ontwikkelen van interventies bij aangesloten organisaties teneinde de toegang tot (externe) financiering onder  vrouwelijke ondernemers te vergroten en het ondernemersecosysteem gelijkwaardiger te maken

  • De prioriteiten op korte termijn (2024) voor de Managing Director zijn:

 • Aanhaken van en communiceren met nieuwe en bestaande ondertekenaars, partners en sponsors;

 • In overleg schrijven van strategisch plan voor de komende 3 jaar, met als onderdeel daarvan een plan voor funding van de stichting;

 • In samenwerking met Deloitte een ECE opzetten van dataverzameling en -dashboard;

 • Inregelen van organisatorische acties voor de recent opgerichte stichting;

 • Organiseren en coördineren tweede tekenmoment Code- V begin juni.

De managing director van Code-V wordt aangesteld door de Stichting Code-V en zal in het kader van haar diensten direct schakelen met stichtingsbestuur Raad-V. Raad-V is een representatieve vertegenwoordiging van de werkgroep van deelnemende private en publieke organisaties en telt 7 leden.  De managing director rapporteert aan Raad-V, en heeft meer frequent en direct contact met een of twee leden van Raad-V.  

Jouw werk als managing director

vrouwelijke ondernemer

Op Internationale Vrouwendag 8 maart 2024 is Stichting Code-V opgericht. Er is een groot, en zeer gemotiveerd, netwerk van ondertekenaars, partners en sponsors beschikbaar om in te zetten. Je kunt hybride werken, voornamelijk vanuit je eigen werkomgeving/huis, en gedeeltelijk bij betrokken partnerorganisaties, vrouwelijke ondernemers of organisaties in het land.

 

Je beweegt je in het veld van stakeholders uit publieke en de private sector, met verschillende soorten steunbetuigers aan Code-V (ondertekenaars, partners en sponsors) en vrouwelijke ondernemers.

Werkomgeving

Interesse?

Heb je interesse in deze functie? Reageer dan op deze vacature voor 14 april 2024 via de vacature op Linkedin.

 • Je hebt een groot zelfstartend en ondernemend vermogen.

 • Je hebt ervaring met het opzetten en implementeren van nieuwe projecten en innovatieve oplossingen

 • Je hebt ervaring en affiniteit met vrouwelijk ondernemerschap

 • Je bent een rolmodel voor inclusiviteit en diversiteit.

 • Je voelt passie om je in te zetten voor gelijke kansen voor vrouwelijke ondernemers

 • Je bent een verbinder en streeft naar samenwerkingen tussen verschillende typen stakeholders

 • Je kunt zelfstandig werken en voelt ook aan wanneer je zaken moet afstemmen en overleggen

 • Je bent resultaat gericht en weet harde doelstellingen, kwaliteit & kwantiteit, met oog voor de commerciële kansen en maatschappelijke rol te combineren

 • Je toont voorbeeldgedrag en leiderschap met betrekking tot verandering

 • Je hebt visie en komt zelf met ideeën en suggesties ter verbetering en steekt tegelijkertijd ook zelf de handen uit de mouwen

 • Je bent een gedreven, analytisch sterk, goed georganiseerde persoon

 • Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden en bent vloeiend in Nederlands woord en geschrift

 • Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring en kent het vrouwelijk ondernemers landschap, de financiële sector en publieke domein goed en heb daar affiniteit mee

 • Je bent een zelfstandige (ZZP-er of ondernemer)

Jouw profiel

 • te versnellen;

 • de kans om betrokken te zijn bij onderzoek:

  • samen met data- en onderzoeksprofessionals een dashboard op te zetten met data uit de brede financieringspraktijk in Nederland, en daarover jaarlijks een state-of-the-art rapport uit te brengen;

  • onze praktijkervaringen ook wetenschappelijke te laten onderzoeken via ons research programma;

 • je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken en veel ruimte om te groeien;

 • een vergoeding van ongeveer € 80.000 exclusief BTW per jaar middels overeenkomst van opdracht d.w.z. geen arbeidsovereenkomst. We schatten in dat het gemiddeld 30 uur per week inzet vraagt, maar werken prestatie- en resultaatgericht;

 • begeleiding en coaching in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling

Wij bieden

Heb je nog vragen?

Bedankt voor de inzending!

Bestand uploaden
volg ons
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page