top of page
Code-V-vrouwelijke-ondernemer4.webp
code-v kleurmasker voor foto overlay

Versnelt

vrouwelijk

ondernemerschap

Code-V-vrouwelijke-ondernemer4m..webp
code-v kleurmasker voor foto overlay

Versnelt

vrouwlijk

ondernemerschap

code-v kleurverloop
Code-V vrouwelijke ondernemer

"In Nederland zijn we vaak trots op onze competitieve economie, terwijl we tegelijkertijd een aanzienlijk onbenut potentieel laten liggen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen meer en andere drempels ervaren in het ondernemerschap. Bovendien blijkt dat deze kloof al zichtbaar is bij de overweging om een bedrijf te starten. Dit verschil wordt alleen maar groter bij elke verdere stap in de ondernemersreis”, legt Korteweg uit. “Het realiseren van gelijke kansen vraagt om een collectieve aanpak. De partners die nu meedoen delen de wens om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren, barrières weg te nemen en in te zetten op gelijke ondernemerskansen. Voor Code-V hebben we inspiratie geput uit de succesvolle ‘Investing in Women Code’ uit het Verenigd Koninkrijk, die daar heeft geleid tot een groter aandeel vrouwelijke starters, en een toename in de financiering van vrouwelijke ondernemers.” 

Chantal Korteweg, Director Social Impact & Inclusive Banking bij ABN Amro.

Code-V is een initiatief van een werkgroep van publieke en private partijen die de afgelopen maanden intensief heeft samengewerkt. De samenwerking is geïnitieerd door Chantal Korteweg, Director Social Impact & Inclusive Banking bij ABN AMRO. Code-V bestaat uit drie hoofdonderdelen: Inzichten verkrijgen, Interventies doen en Investeren. Om uiteindelijk gericht en effectief te kunnen investeren moet eerst in kaart worden gebracht welke barrières vrouwen momenteel ervaren bij het ondernemen. Op dit moment zijn er 13 landen wereldwijd die op basis van gender hun financiële data analyseren, en Nederland hoort daar niet bij.

Ondernemersklimaat voor vrouwen moet verbeteren dankzij alliantie van 65 invloedrijke partijen
Code-V
Waarom
code-v kleurverloop
Code-V vrouwelijke ondernemer

“We hebben als financiële sector een maatschappelijke rol om barrières in kaart te brengen waar vrouwelijke ondernemers tegenaan lopen, en zetten ons in om die barrières vervolgens zoveel mogelijk weg te nemen. Door samen te werken en dit nu sectorbreed op te pakken, kunnen we de benodigde transitie versnellen om het ondernemersklimaat in Nederland inclusiever te maken.”

Robert Swaak CEO ABN AMRO

De partijen die zich hebben aangesloten bij Code-V komen uit zowel de publieke als private sector: van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot grootbanken en belangenorganisaties. Demissionair Minister Adriaansens: “Het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap is belangrijk voor een diverser en inclusiever zakelijk landschap. Het is onmisbaar voor elke economie, aangezien iedereen een rol speelt in het creëren van werkgelegenheid, het stimuleren van innovatie, het genereren van inkomsten en het introduceren van nieuwe producten en diensten. Dit draagt bij aan de vele voordelen die opkomende en groeiende bedrijven met zich meebrengen voor zowel de economie als de samenleving. Met de Code-V zetten we een mooie stap en daarom ondersteunen we dit initiatief vanuit onze ministeries.”

Stagnering in aandeel vrouwelijke starters

Download hier de volledige Code-V

Code-V

code-v kleurverloop
Code-V vrouwelijke ondernemer

“Ondanks hun potentieel om waarde toe te voegen aan de economie en banen te creëren, worstelen vrouwelijke ondernemers in ontwikkelingslanden vaak met een gebrek aan financiering om hun doelen te bereiken”

“We-Fi werkt samen met zijn implementatiepartners om de We
Finance Code in 24 landen te testen, met als doel systemische veranderingen in de financiële sector te bewerkstelligen en meer financiering in handen van vrouwen te krijgen. De lancering van Code-V geeft mij hoop
en we kijken uit naar de samenwerking met Nederland in deze kritieke missie."

Wendy Teleki, Hoofd van het We-Fi Secretariaat.

Nederland is wereldwijd het vierde land dat een samenwerkingsverband initieert om het ondernemersklimaat voor vrouwen te verbeteren. Voornaamste inspiratiebron is het succes dat in het Verenigd Koninkrijk is behaald met de Investing in Women Code, dat daar al leidde tot een significante toename in de financiering van vrouwelijke ondernemers. Voortbordurend op het Britse succes heeft het Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi), onderdeel van de Wereldbank, de Women Entrepreneurs Finance Code gelanceerd om de financierings- en gegevenskloof voor vrouwelijke ondernemers te dichten in ontwikkelingslanden.

Wereldwijde aanpak
volg ons
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page