top of page
Code-V-vrouwelijke-ondernemer3m..webp
Kleuren masker logo code-v

Versnelt

vrouwelijk

ondernemerschap

Kleuren masker logo code-v

Versnelt

vrouwelijk

ondernemerschap

Grote stap vooruit voor Code-V met 19 nieuwe ondertekenaars
Code-V
Nieuwe leden

Belangrijke mijlpaal voor vrouwelijk ondernemerschap in Nederland. Code-V verwelkomde 19 nieuwe ondertekenaars die zich aansluiten bij de alliantie van invloedrijke publieke en private organisaties en zich inzetten voor het bevorderen van gelijke ondernemerskansen voor vrouwen. Dit nieuwe tekenmoment vond plaats voorafgaand aan het MKB Financieringscongres van Stichting MKB Financiering met het thema "Mind the Gap" op Landgoed de Horst in Driebergen.

“Vrouwelijke ondernemers hebben substantieel & onterecht minder toegang tot investerings kapitaal. Het wordt tijd dat deze olifant in de kamer benoemd en aangepakt wordt.”

Ondernemer & Panellid Code-V

Elske Doets

Code-V
stand van zaken
Mijlpalen en vooruitgang

Sinds de oprichting heeft Code-V mooie vooruitgang geboekt.

 • 12 december 2023: Eerste tekenmoment met 65 ondertekenaars uit publieke en private organisaties.

 • 8 maart 2024: Oprichting van de stichting Code-V en de oprichting van de Raad-V, Panel-V en werkgroepen.

 • 1 mei 2024: Start van de Managing Director van Code-V, Marianne Bruijn.

 • 3 juni 2024: Tweede tekenmoment met 19 nieuwe ondertekenaars, voorafgaand aan het MKB Financieringscongres.

 • Zomer 2024: Lancering van een dashboard in samenwerking met Deloitte en ECE voor de eerste jaarrapportage in 2025.

 • Najaar 2024: Wetenschappelijk onderzoek door Radboud Universiteit en VU naar de barrières en interventies voor vrouwelijke ondernemers.

 • December 2024: Uitrol van interventies om de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers verder te verbeteren.

Nieuwe directeur! Marianne Bruijn is per 1 mei gestart als Managing Director bij Code-V
Code-V
Directeur

Marianne is geen onbekende in de wereld van het versnellen van vrouwelijk ondernemerschap. Ze komt bij Code-V met een bak aan bancaire, financiële en community building ervaring.

"Mijn passie voor gelijkwaardigheid en financiële inclusie heb ik omgezet in concrete acties door het schrijven van mijn boek 'The Female Fix'. Daarnaast heb ik een succesvolle, gelijknamige podcastserie en community opgezet met rolmodellen om vrouwen te empoweren en financieel in hun kracht te zetten. Mijn uitgebreide netwerk van vrouwelijke ondernemers en corporate managers stelt me in staat om effectieve samenwerkingsverbanden tot stand te brengen."

Marianne Bruijn, Managing Director Code-V.

Marianne Bruijn directeur Code-V

Noodzaak van Code-V

Luister de podcast: Drie onderneemsters over hun ervaringen met het ophalen van funding.

Welkom bij de Podcast ''Gender, ondernemerschap en financiering’’. Hierin zal Caroline Essers, Universitair Hoofddocent Entrepreneurship aan de Radboud Universiteit en gespecialiseerd in Inclusive Entrepreneurship, je meenemen in de ervaringen van vrouwelijke ondernemers met betrekking tot financiering. In deze podcast gaat zij, namens Code-V, in gesprek met drie vrouwelijke ondernemers over op welke manier zij met bepaalde barrières bij hun funding processen te maken hebben gehad, maar wellicht ook juist kansen zagen.

 

Haar drie gasten zijn:

Joyce Knappe

Joyce is founder en eigenaar van ProParents , en heeft al de nodige funding rondes achter de rug. Ze heeft zich al eerder in een interview met SER Topvrouwen over de door haar ervaren hobbels uitgesproken, en onder andere daarover zullen zij in gesprek gaan. 

Anne Boermans

Anne is co-founder en eigenaar van ZeeFier , en staat vlak vóór haar eerste fundingronde. Ze leidt een bedrijf met een duurzaam product dat ze internationaal verkoopt. Over deze internationalisering, en wat dit betekent specifiek voor haar funding, zullen zij het óók hebben.

 

Noreen van Holstein

Noreen is sociaal cultureel ondernemer en directeur van de Lala Foundation , en haalt funding op uit culturele fondsen voor o.a. het door haar opgerichte LaLa Foundation. Zij overweegt sociale impact-funding voor de nabije toekomst, en daarmee maakt ze het landschap dat we aan het woord willen laten komen compleet!

The Female Fix podcast

Chantal Korteweg over het benutten van het potentieel van vrouwelijke ondernemers.

 • Slechts 10% van alle financiële producten in Nederland gaat naar vrouwelijke ondernemers toe, terwijl 38% van alle ondernemers vrouw is.

 • Slechts 0,7% van groeikapitaal in Nederland gaat naar vrouwelijke ondernemers.

 • Gelijkere kansen in het ondernemersklimaat kunnen tot wel 139 miljard extra waarde voor Nederland leiden.

 • Op dit moment zijn er 13 landen wereldwijd die op basis van gender hun financiële data analyseren. Nederland hoort daar nog niet bij.

 

Dit moet anders en dat vindt ook Chantal Korteweg. Chantal zet zich in voor meer gelijkwaardigheid in de financiële sector. Chantal Korteweg is Director Inclusive Banking bij ABN Amro en op haar initiatief is er afgelopen december het Code-V Vrouwelijk Ondernemerschap convenant (Code-V) ondertekend door 65 partijen, waaronder banken, investeerders, verschillende ministeries, maatschappelijke bedrijven en organisaties. Code-V heeft als doel om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren en ze meer toegang te bieden tot financiering en essentiële kennis.

Vrouwelijke ondernemers 
in Nederland ervaren veel en andere barrières dan hun mannelijke counterparts.
 
Code-V
Inleiding

Code-V, de Nederlandse Code Stimuleren Vrouwelijk Ondernemerschap, is een verbintenis om het groeilandschap voor vrouwelijke ondernemers in Nederland te ondersteunen en versnellen door een groot aantal publieke en private partijen, waaronder banken en verschillende type financiers.
 

In Code-V staat uitgebreid beschreven hoe we vrouwelijk ondernemerschap stimuleren. In het kort komt het op de volgende drie acties neer:

 1. senior management-teamlid aanwijzen die verantwoordelijk is;

 2. initiatieven nemen en implementeren in de eigen organisatie;

 3. data verzamelen en aanleveren.

Code-V Rapport onderzoek

Lees het volledige onderzoeksrapport.

Onderzoek

In Nederland zijn we vaak trots op onze competitieve economie, terwijl we tegelijkertijd een aanzienlijk onbenut potentieel laten liggen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen meer en andere drempels ervaren in het ondernemerschap. Het realiseren van gelijke kansen vraagt om een collectieve aanpak. De partners die nu meedoen delen de wens om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren, barrières weg te nemen en in te zetten op gelijke ondernemerskansen”

Chantal Korteweg,

Director Social Impact & Inclusive Banking bij ABN Amro.

Code-V
Waarom

Moeder Teresa zei ooit: ‘Ik alleen kan de wereld niet veranderen, maar ik kan een steen in het water gooien en kijken hoe de rimpels verspreiden'. Als wereldburger en vrouw geloof ik in inclusief ondernemerschap. De realiteit is dat we nog veel talent onbenut laten. Door de ondertekening van Code-V draagt ROM InWest haar steentje bij om hier een kentering in te gaan brengen.

Janet Nieboer, CEO ROM InWest

Code-V
Waarom

“Het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap is belangrijk voor een diverser en inclusiever zakelijk landschap. Het is onmisbaar voor elke economie, aangezien iedereen een rol speelt in het creëren van werkgelegenheid, het stimuleren van innovatie, het genereren van inkomsten en het introduceren van nieuwe producten en diensten. Dit draagt bij aan de vele voordelen die opkomende en groeiende bedrijven met zich meebrengen voor zowel de economie als de samenleving. Met de Code-V zetten we een mooie stap en daarom ondersteunen we dit initiatief vanuit onze ministeries.”

Mickey Adriaansens, Demissionair Minister EZK

Code-V
Waarom

Waarom Code-V

In Nederland zijn we vaak trots op onze competitieve economie, terwijl we tegelijkertijd een aanzienlijk onbenut potentieel laten liggen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen meer en andere drempels ervaren in het ondernemerschap. Het realiseren van gelijke kansen vraagt om een collectieve aanpak. De partners die nu meedoen delen de wens om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren, barrières
weg te nemen en in te zetten op gelijke ondernemerskansen”

Chantal Korteweg, Director Social Impact & Inclusive Banking bij ABN Amro.

Moeder Teresa zei ooit: ‘Ik alleen kan de wereld niet veranderen, maar ik kan een steen in het water gooien en kijken hoe de rimpels verspreiden'. Als wereldburger en vrouw geloof ik in inclusief ondernemerschap. De realiteit is dat we nog veel talent onbenut laten. Door de ondertekening van Code-V draagt ROM InWest haar steentje bij om hier een kentering in te gaan brengen.

Janet Nieboer, CEO ROM InWest

“Het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap is belangrijk voor een diverser en inclusiever zakelijk landschap. Het is onmisbaar voor elke economie, aangezien iedereen een rol speelt in het creëren van werkgelegenheid, het stimuleren van innovatie, het genereren van inkomsten en het introduceren van nieuwe producten en diensten. Dit draagt bij aan de vele voordelen die opkomende en groeiende bedrijven met zich meebrengen voor zowel de economie als de samenleving. Met de Code-V zetten we een mooie stap en daarom ondersteunen we dit initiatief vanuit onze ministeries.”

 Mickey Adriaansens, Demissionair Minister EZK

verloop kleur achtergrond

Onderteken of sluit je aan bij Code-V

verloop kleur achtergrond

Ben jij een vrouwelijke ondernemer op zoek naar financiering?

De definitie van “vrouwelijke ondernemer” voor Code-V is een rechtspersoon:

 1. waarvan minstens 51% van de aandelen in eigendom is van een vrouw -en (of iemand die zich niet identificeert als man).

 2. OF waarvan de UBO een vrouw -en (of iemand die zich niet identificeert als man) is; 

 3. OF waarvan een vrouw -en (of iemand die zich niet identificeert als man) de (mede) oprichter is en een blokkerende stem heeft ten aanzien van besluiten genomen door de rechtspersoon; 

 4. OF waarvan een vrouw -en (of iemand die zich niet identificeert als man) de CEO is.