top of page
Code-V-vrouwelijke-ondernemer3m..webp
Kleuren masker logo code-v

Versnelt

vrouwelijk

ondernemerschap

Kleuren masker logo code-v

Versnelt

vrouwelijk

ondernemerschap

Ons doel

Het faciliteren van een ecosysteem in Nederland waarin alle vrouwelijke ondernemers hun volledige groeipotentieel kunnen benutten.

verloop kleur achtergrond
Code-V vrouwelijke ondernemer
Vrouwelijke ondernemers 
in Nederland ervaren veel en andere barrières dan hun mannelijke counterparts.
 
Code-V
Inleiding

Code-V, de Nederlandse Code Stimuleren Vrouwelijk Ondernemerschap, is een verbintenis om het groeilandschap voor vrouwelijke ondernemers in Nederland te ondersteunen en versnellen door een groot aantal publieke en private partijen, waaronder banken en verschillende type financiers.
 

In Code-V staat uitgebreid beschreven hoe we vrouwelijk ondernemerschap stimuleren. In het kort komt het op de volgende drie acties neer:

  1. senior management-teamlid aanwijzen die verantwoordelijk is;

  2. initiatieven nemen en implementeren in de eigen organisatie;

  3. data verzamelen en aanleveren.

Code-V Rapport onderzoek

Lees het volledige onderzoeksrapport.

Onderzoek

In Nederland zijn we vaak trots op onze competitieve economie, terwijl we tegelijkertijd een aanzienlijk onbenut potentieel laten liggen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen meer en andere drempels ervaren in het ondernemerschap. Het realiseren van gelijke kansen vraagt om een collectieve aanpak. De partners die nu meedoen delen de wens om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren, barrières weg te nemen en in te zetten op gelijke ondernemerskansen”

Chantal Korteweg,

Director Social Impact & Inclusive Banking bij ABN Amro.

Code-V
Waarom

Moeder Teresa zei ooit: ‘Ik alleen kan de wereld niet veranderen, maar ik kan een steen in het water gooien en kijken hoe de rimpels verspreiden'. Als wereldburger en vrouw geloof ik in inclusief ondernemerschap. De realiteit is dat we nog veel talent onbenut laten. Door de ondertekening van Code-V draagt ROM InWest haar steentje bij om hier een kentering in te gaan brengen.

Janet Nieboer, CEO ROM InWest

Code-V
Waarom

“Het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap is belangrijk voor een diverser en inclusiever zakelijk landschap. Het is onmisbaar voor elke economie, aangezien iedereen een rol speelt in het creëren van werkgelegenheid, het stimuleren van innovatie, het genereren van inkomsten en het introduceren van nieuwe producten en diensten. Dit draagt bij aan de vele voordelen die opkomende en groeiende bedrijven met zich meebrengen voor zowel de economie als de samenleving. Met de Code-V zetten we een mooie stap en daarom ondersteunen we dit initiatief vanuit onze ministeries.”

Mickey Adriaansens, Demissionair Minister EZK

Code-V
Waarom

Waarom Code-V

In Nederland zijn we vaak trots op onze competitieve economie, terwijl we tegelijkertijd een aanzienlijk onbenut potentieel laten liggen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen meer en andere drempels ervaren in het ondernemerschap. Het realiseren van gelijke kansen vraagt om een collectieve aanpak. De partners die nu meedoen delen de wens om vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren, barrières
weg te nemen en in te zetten op gelijke ondernemerskansen”

Chantal Korteweg, Director Social Impact & Inclusive Banking bij ABN Amro.

Moeder Teresa zei ooit: ‘Ik alleen kan de wereld niet veranderen, maar ik kan een steen in het water gooien en kijken hoe de rimpels verspreiden'. Als wereldburger en vrouw geloof ik in inclusief ondernemerschap. De realiteit is dat we nog veel talent onbenut laten. Door de ondertekening van Code-V draagt ROM InWest haar steentje bij om hier een kentering in te gaan brengen.

Janet Nieboer, CEO ROM InWest

“Het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap is belangrijk voor een diverser en inclusiever zakelijk landschap. Het is onmisbaar voor elke economie, aangezien iedereen een rol speelt in het creëren van werkgelegenheid, het stimuleren van innovatie, het genereren van inkomsten en het introduceren van nieuwe producten en diensten. Dit draagt bij aan de vele voordelen die opkomende en groeiende bedrijven met zich meebrengen voor zowel de economie als de samenleving. Met de Code-V zetten we een mooie stap en daarom ondersteunen we dit initiatief vanuit onze ministeries.”

 Mickey Adriaansens, Demissionair Minister EZK

verloop kleur achtergrond

Onderteken of sluit je aan bij Code-V

verloop kleur achtergrond

Ben jij een vrouwelijke ondernemer op zoek naar financiering?

De definitie van “vrouwelijke ondernemer” voor Code-V is een rechtspersoon:

  1. waarvan minstens 51% van de aandelen in eigendom is van een vrouw -en (of iemand die zich niet identificeert als man).

  2. OF waarvan de UBO een vrouw -en (of iemand die zich niet identificeert als man) is; 

  3. OF waarvan een vrouw -en (of iemand die zich niet identificeert als man) de (mede) oprichter is en een blokkerende stem heeft ten aanzien van besluiten genomen door de rechtspersoon; 

  4. OF waarvan een vrouw -en (of iemand die zich niet identificeert als man) de CEO is.

BLINKfotografie

Foto's tekenen  Code-V op 12 december 2023

Code-V vrouwelijke ondernemer

Ondernemersklimaat voor vrouwen moet verbeteren dankzij alliantie van 65 invloedrijke partijen

Helft Nederland heeft geen gelijke kans om te ondernemen

De inspiratie voor Code-V is voor een groot deel geput uit een vergelijkbaar initiatief in het Verenigd Koninkrijk, dat in 2019 heeft geleid tot de “Investing in Women Code”. Uit de jaarverslagen die tot dusver zijn gepresenteerd volgt onder meer dat alleen al het vragen van ondertekenaars om bepaalde datapunten te verzamelen zorgt voor een groter bewustzijn binnen deze organisaties over huidige praktijken die met bepaalde aanpassingen kunnen zorgen voor een grotere mate van gelijke behandeling van vrouwelijke ten opzichte van overige ondernemers. Bovendien is er sprake van een daadwerkelijke significante jaarlijkse groei van het aantal startende vrouwelijke ondernemers in het Verenigd Koninkrijk.

ABN AMRO • Arches Capital • Brabantse Start-up Community (bestaande uit BOM) • Braventure • Brabant Startup Fonds (BSF) • REWIN West-Brabant • Midpoint Brabant • Brainport Development • AgriFood Capital) • Borski Fund • Business Angels Connect • FundsUp • Geld voor elkaar • Great Stuff Ventures • Horizon Flevoland • ING • InnovationQuarter • Invesdor • Invest-NL • Investormatch • Joanna Invests • Karmijn Kapitaal • LIOF • Lumo Labs • Nationaal Groenfonds  • NOM • Oost NL • PIN voorschot • Pymwymic • Qredits • Rabobank • ROM InWest • ROM Utrecht Region • SET Venture • Shaping impact group • SheCredit • SHIFT Invest • Startgreen Capital • The Angel Initiative • TIIN Capital • TP24 • Venturerock • Voordegroei •  4impact